Har du problem med en visdomstand, vi hjälper dig. För att undvika problem, till exempel inflammation, med visdomständer rekommenderar vi regelbundna undersökningar. Ibland kan dock problemen vara för stora och visdomstanden kan behöva tas bort. Vi har stor erfarenhet av detta och det är en behandling som går snabbt.

Problem med visdomständer

Visdomständerna är de tänder som sitter längst bak i munnen. Anlagen för visdomständerna håller på att tillbakabildas under evolutionen, eftersom vi helt enkelt inte gnager lika mycket benknotor som på stenåldern.

Visdomständerna kommer vanligtvis fram när du är 18-25 år, men det kan ibland dröja ytterligare flera år innan den visar sig, men det är inte säkert att alla visdomständer kommer fram. Vissa får bara en, andra får alla fyra. Cirka en fjärdedel av befolkningen saknar visdomständer helt. Dessa lyckliga slipper alltså alla besvär av visdomständerna.

När visdomständer börja dyka upp kan det göra mycket ont några dagar, precis när de bryter genom tandköttet. Det är lite som när små barn får sina första tänder.

I många fall brukar det lugna sig och borstar man noggrant, gärna med eltandborste, kan du vara besvärsfri länge. Ibland kan det ändå uppstå besvärliga infektioner runt visdomständerna och du kan vara tvungen att ta bort dem.

En annan allvarlig, och ganska vanlig, komplikation med visdomständer är att dom kan växa snett och förstöra granntänderna. Vill det sig riktigt illa kan flera tänder förloras. Detta kan du dock upptäcka och förhindra om du gör regelbundna undersökningar.

Bedövning när du tar bort visdomständer

Om du ska ta bort en visdomstand kan det oftast ske med vanlig lokalbedövning, som vid lagningar, men för dig som är extra känslig eller lite rädd för tandläkaren kan du samtidigt få värktabletter eller lugnande medel.

Undersök tänderna regelbundet

Om du går på regelbundna tandundersökningar hos oss ser vi hur dina visdomständer utvecklas och mår. Under en tandundersökning tar vi även bort tandsten, gör enklare putsningar och ger dig generella tips på hur du sköter dina tänder. Under en undersökning upptäcker vi också om du börjar få hål i någon tand och måste laga den.

Vanliga frågor om visdomständer

Vad är visdomständer?

Visdomständerna är de tänder som sitter längst bak i munnen. Anlagen för visdomständerna håller på att tillbakabildas under evolutionen, vi gnager helt enkelt inte lika mycket benknotor som på stenåldern.

När får man visdomständer?

De flesta får sina visdomständer när de är 18-25 år, men det kan ibland dröja ytterligare flera år innan de visar sig. Vissa får bara en, andra får alla fyra. Cirka 25% av befolkningen saknar visdomständer helt.

Hur länge har man ont i en visdomstand?

När visdomständer börja dyka upp kan det göra mycket ont några dagar, precis när de bryter genom tandköttet.

Har man otur kan visdomstanden växa snett och knuffa på tänderna bredvid, vilket kan orsaka smärta. En allvarlig komplikation, om visdomstanden inte tas bort, är att granntänderna kan förloras. Detta kan givetvis göra ont så länge du inte drar ut visdomstanden.

Måste man dra ut en visdomstand?

Nej, om du inte har några problem med visdomstanden behöver du inte dra ut den.

Vad kostar det att dra ut en visdomstand?

Det beror lite på hur tanden ser ut. Vanligtvis dras visdomständer ut på samma sätt som andra tänder, men ibland kan tanden behöva friläggas eller delas. En operation är mer tids- och resurskrävande och kostar därför mer.

Om du upplever problem med en visdomstand rekommenderar vi att du först bokar tid för undersökning hos oss.

Boka tid för att undersöka dina visdomständer

Boka tid hos oss för behandling eller konsultation. Vill du hellre ringa når du oss på 08-734 05 90