Om du har problem med snarkningar eller sömnapné när du sover kan en antiapnéskena vara lösningen.

Snarkningar är vanligt bland befolkningen och kan vara tecken på sömnapnésyndrom. Sömnapné innebär att du får korta upprepade andningsuppehåll när du sover. Oftast beror det på att tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen. Andningsuppehållen stör sömnen och det kan medföra dagtrötthet och andra hälsoproblem.

Kontakta din vårdcentral om du besväras av dina snarkningar eller om någon i din närhet upplever att du har andningsuppehåll. Vårdcentralen skickar då en remiss till en klinik som utför en sömnapnéutredning.

En sömnapnéutredning innebär att luftflödet genom din näsa och mun registreras under en natt. Även dina andningsrörelser, blodets syresättning och hur du ligger när du sover registreras. Mätningarna visar hur många andningsuppehåll du i genomsnitt har på en timme.

Om du behöver en snarkskena av medicinska skäl, det vill säga att du har diagnostiserats med obstruktiv sömnapné remitteras du till oss. Vid framställning av en antiapnésskena tar tandläkaren ett tandavtryck vilket skickas till en tandtekniker som framställer en individuellt anpassad skena. Skenan bekostas av Landstinget och du betalar endast sjukvårdskostnaden. Om du inte uppfyller kraven för landstingsfinansierad vård finns möjligheten att själv bekosta skenan, kostnaden är då ca 9 000 – 10 000kr.

 

 

 

Boka tid hos oss för behandling eller konsultation. Vill du hellre ringa når du oss på 08-734 05 90