Att snarka då och då är inte farligt, men om det händer ofta och högt kan det vara ett symptom på den bakomliggande sjukdomen sömnapné, ett allvarligare medicinskt tillstånd.

En antiapnéskena, är en speciell typ av skena som används nattetid för att lindra eller förhindra andningsuppehåll, i vissa fall även lindra snarkning. Skenan kan ha en mycket  positiv inverkan på hälsan, inte bara för den som snarkar utan även för dennes omgivning i allmänhet, men partner i synnerhet.

Vad är sömnapné och vem drabbas

Sömnapné är vanligt förekommande och drabbar kvinnor såväl som män (även om män drabbas oftare), unga såväl som äldre. Faktum är att det är så vanligt att det kallas för en folksjukdom. Det har dock visat sig att de med någon form av fysiska hinder i andningsvägarna har större risk att drabbas.

Den med sömnapné tenderar till att snarka och drabbas av mer eller mindre frekventa och varaktiga andningsuppehåll under sömnen. Den som har sömnapné märker det inte alltid själv, men ett tecken på sömnapné är en onormal trötthet under dagen, koncentrationssvårigheter, huvudvärk. Andra tecken kan vara svettningar, mardrömmar, hjärtklappning etc.

Du kan läsa mer om sömnapné på www.somnapne.se

En antiapnéskena kan hjälpa

En antiapnéskena hjälper andningen och sömnen genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge än vanligt. Därmed hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna. Skenan används vid behandling av mild till medelsvår sömnapné.

Vi tar fram din unika antiapnéskena

En antiapnéskena framställs i hårdplast hos ett tandtekniskt laboratorium enligt ett avtryck som görs av oss. Vi jobbar tillsammans med www.dentaldoktorn.se för framtagning av antiapnéskenan.

Vem betalar för antiapnéskenan?

I de flesta fall bekostas antiapnéskenan av Landstinget, men först efter utredning och remiss från ett Fysiologlab.

Boka tid hos oss för behandling eller konsultation. Vill du hellre ringa når du oss på 08-734 05 90