Om man vill ersätta en skadad tand som ej går att reparera med en ”vanlig fyllning” kan man göra det med en krona. Kronan görs i porslin med en metallstomme alternativt endast porslin och är individuellt utformad. Vid första besöket hos tandläkaren börjar man med att forma om det som återstår av den skadade tanden därefter görs en avgjutning som sedan skickas till en tandtekniker där den nya kronan framställs. Vid nästa besök provas kronan in och cementeras sedan fast permanent.

En bro tillverkas för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Behandlingen av porslinsbroar kan liknas vid behandling av porslinskronor. Omformningen och avgjutningen görs på samma sätt. Skillnaden är att man kopplar ihop flera tänder när man gör en bro. man använder tänder bredvid luckan där tanden saknas för att skapa fäste. Det är viktigt att tänderna som ska fungera som stöd till bron är tillräckligt starka och friska för att kunna bära konstruktionen.

 

 

Boka tid hos oss för behandling eller konsultation. Vill du hellre ringa når du oss på 08-734 05 90