Under en livstid är det vanligt att tänderna någon gång skadas eller att en tand blir förstörd på något sätt. Det kan bli karies, en tand kan spricka eller så kan ett olycksfall vara framme. Vi kan behandla detta på olika sätt och ett alternativ är att välja att sätta in en krona.

En tandkrona kan liknas med ett ytterskal som placeras runt din existerande tand och som täcker dess yta. Kronan skyddar den resterande delen av tanden som skadats eller spruckit och hjälper till att förstärka tanden. En krona ser även till att en god bettfunktion återupprättas och återger tandens dess form och estetik.

Varför sätta in en krona?

  • Om du har en rotfyllning som försvagar din existerande tand kan kronan stärka upp och hålla samman den försvagade tanden.
  • Vid den händelse din tand har försummats och det helt enkelt inte finns tillräckligt med tandstruktur för att göra exempelvis en fyllning.
  • Om det finns en stor skada på din tand, så som exempelvis ett hål, gamla fyllningar av annat slag eller en gammal krona, och du tanden behöver förstärkas.
  • Om du har så grava frätskador på dina tänder, från tex. kolsyrade drycker eller sura uppstötningar, så att din trasiga tand behöver byggas upp med en krona.
  • Om dina tänder skadats efter långa perioder av att gnissla tänderna, vilket över tid gör att de slits och till och med blir förstörda.
  • Om du råkat ut för ett olycksfall och råkat slå sönder en tand.

Så går behandlingen till

När du bestämt dig för sätta in en tandkrona är det första steget i behandlingen att förbereda din existerande tand. Detta gör vi genom att rengöra din tand, ta bort skador och sedan forma den med hjälp av en diamantborr. Hela detta steg av behandlingen görs under lokalbedövning.

Nästa steg är att göra ett avtryck av dina tänder. Avtrycket skickas sedan till ett laboratorium som tillverkar kronan.

Medan du väntar på att kronan skall tillverkas sätter kan vi ibland sätta in en tillfällig krona, för att skydda din existerande tand.

Fördelar med en krona

En av de största fördelarna med att välja en tandkrona är dock att det är en hållbar lösning. En korrekt insatt krona kan hålla mycket lång tid.

Att tänka på inför en insättning av krona

En krona är inte alltid ett alternativ för dina tänder och därför genomför vi alltid en individuell undersökning för att bedöma vilka valmöjligheter du har. För att en krona ska kunna sättas in måste det finnas tillräckligt mycket kvar av din existerande tand och tandroten måste vara frisk.

Boka tid hos oss för behandling eller konsultation. Vill du hellre ringa når du oss på 08-734 05 90