Prislista för tandvård

Nedanstående priser är endast exempel. Exakt pris för din behandling påverkas bl.a. av hur många tänder som ska lagas, vilka åtgärder som behövs och till stor del också av din ålder och vilken typ av bidrag du är berättigad till.

Det är först efter en undersökning som kan vi presentera kostnaden för just din behandling, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

BehandlingCirkapris
Årlig kontroll/undersökning895 kr
Puts och borttagning av tandsten545 kr
Lagning895-2 055 kr
Rotfyllning4 525-6 095 kr
Krona7 775-8 715 kr
Visdomstand1 250-4 225 kr
Implantat19 000-56 000 kr
Tandblekning

2 995 kr

Sommarkampanj 1 595 kr
Tandhygienist1 495 kr
Tandställning32 000-40 000
Bettskena4 530 kr
Apnéskena/snarkskenaVia remiss

Är det inte dyrare att gå till en privat tandläkare?

Nej, det är inte dyrare att gå till en privat tandläkare än den allmänna tandvården. Fram till det år du eller ditt barn är 23 år erhåller du kostnadsfri tandvård, med undantag av vissa estetiska behandlingar.

Privat tandvård har flera fördelar – ni kan välja en tandläkare som finns i närheten av där ni bor eller i er där ert barn går i skola, hela familjen kan besöka samma tandläkare samt att en och samma tandläkare kan följa med barnets utveckling.

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG VIA FÖRSÄKRINGSKASSAN

Det allmänna tandvårdsbidraget beräknas utifrån din ålder och gäller för alla undersökningar och de flesta typer av behandlingar. Du får dock inget bidrag för  kosmetisk behandling, till exempel tandblekning, eftersom det inte räknas som tandvård.

Tandvårdsbidraget betalas ut från Försäkringskassan till den tandläkare eller tandhygienist som behandlat dig. Du behöver inte ansöka om bidraget, utan du säger till tandläkaren om du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Den första juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det går att spara tandvårdsbidraget från ett år till ett annat. Du kan med andra ord använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen, men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Om du har två bidrag den första juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Åldersfördelning allmänt tandvårdsbidrag:
• Patienter mellan 24-29 år får 600 kronor per år
• Patienter mellan 30-64 år får 300 kronor per år
• Från och med 65 år är bidraget 600 kronor per år

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG VIA FÖRSÄKRINGSKASSAN

Särskilt tandvårdsbidrag är till för dig som har en sjukdom som påverkar munhälsan. Bidraget är på 600 kronor per halvår och går att dela upp vid olika behandlingstillfällen. Till skillnad mor det vanliga tandvårdsbidraget går det särskilda bidraget inte att spara, utan den första januari respektive den första juli varje år börjar en ny period.

SJUKDOMAR ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR SOM KAN GE RÄTT TILL SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG?

Flertalet sjukdomar och funktionsnedsättningar kan berättiga till ett särskilt tandvårdsbidrag från försäkringskassan, t.ex. muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen. Vänligen besök www.forsakringskassan.se för ytterligare information.

HÖGKOSTNADSSKYDD VIA FÖRSÄKRINGSKASSAN

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du som patient endast behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna till din tandläkare. Den ersättning som du kan få från försäkringskassan beräknas utifrån ett av staten fastställt referenspris för den behandling du behöver. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du har fått åtgärder utförda över en tolvmånadersperiod till ett referensvärde överstigande 3000 sek.

Försäkringskassan har mer information om tandvårdsstöd