Att tappa tänderna i drömmen

Nyboda Dental - Drömma om att tappa tänderna

Händer det att du drömmer om att du tappar dina tänder? Då är du inte ensam. Just drömmar om att tappa tänderna är relativt vanliga.

Vad dessa drömmar beror på och hur de ska tolkas är inte någon vetenskap, men det finns de som menar att drömmar om tänder ofta symboliserar osäkerhet eller maktlöshet inför någonting. Detta tar sig uttryck i att man tappar någonting som annars ofta ses som statiskt, i vissa fall, tänderna.

En annan vanlig symbolik som också kopplas till drömmar om tänder är hur de hänger ihop med åldrandet. När vi är barn får vi våra mjölktänder, som vi sedan tappar i samband med att de byts ut till våra permanenta tänder. Sedan kommer visdomständerna. När vi sedan blir gamla så tappar vi ibland även de permanenta tänderna.

Många drömmer om att de tappar specifika tänder, t.ex. framtänderna, hörntänder eller tom. att alla tänder sitter löst.

Vid de mer specifika drömmarna, att man exempelvis tappar de övre framtänderna, brukar det sägas signalera att det finns någonting som du på ett omedvetet plan oroar dig över, att du känner dig svagare än normalt, vilket medför osäkerhetskänslor.

Om framtänderna handlar om känslor och osäkerhet sägs det att hörntänderna är mer kopplade till fysisk svaghet och att ju fler hörntänder du tappar, desto starkare svaghet.

Drömmar där alla tänderna sitter löst brukar kopplas till ett bristande självförtroende. De lösa tänderna skvallrar om en inre svaghet och osäkerhet kring ditt beteende och vad andra tycker om dig.

Tandproblem i verkliga livet

Ovanstående är ”bara” drömmar och känslor. Det finns ju mer konkreta tandrelaterade problem som påverkar sömnen och din hälsa. Vi tänker främst på sömnapné, där du gör långa och frekventa andningsuppehåll. Om detta inte åtgärdas kan detta få allvarliga konsekvenser. Sömnapné kan många gånger åtgärdas med en antiapnéskena.

Det finns många som spänner käkarna och gnisslar tänder om natten. Detta kan ge förslitningsskador på tänder, spänningshuvudvärk och smärta i käken samt i värsta fall lösa tänder Även dessa problem kan många gånger avhjälpas med en skena, en sk. Bettskena som också används nattetid.

Vi är lite extra stolta över att våra Sanna, är en av de få som är diplomerad inom odontologisk sömnmedicin som just handlar om hur tand- och munhälsan påverkar din sömn och hälda i allmänhet.